Home

Arkivvetenskap lund

Arkivvetenskap. Inom arkivvetenskapen studerar man teorier och metoder för arkivens funktioner och de kontexter inom vilka institutionerna verkar. Arkivinstitutionerna har idag både en informationsbevarande och informationsförmedlande inriktning. Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv, är en introduktionskurs som vänder sig till dig som är intresserad av arkivvetenskaplig verksamhet och vill lära dig mer om ämnets terminologi och centrala teoribildning. Box 117, 221 00 LUND Telefon 046-222 00 00 (växel) Telefax 046-222 47 20 lu [at]. Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) - Masterprogram Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen På denna sida Canvas ABMM30 - Arkivvetenskap: Arkiv som institution, funktion och fenomen Bibliotekets ämnesguide ABM Beskrivning. I kursen diskuteras ämnet Arkivvetenskap med dess terminologi och teoretiska utgångspunkter. Samtidigt studeras verksamhetsfältet i form av arkivinstitutioner och arkivyrken, liksom relationerna till arkivens brukare och.

I programmet väljs inriktning mot ett av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller museologi. ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi) Startsida Sök i den Lunds universitet har många bibliotek, och detta är en gemensam ingång till dem. Boka bibliotekarie. Vill du ha handledning i informationssökning kan du boka en tid via detta formulär I takt med att informationsmängden ökar ställer vi allt högre krav på att den ska vara tillgänglig och begriplig. En effektiv arkiv- och informationshantering är därför nödvändig för att för att bedriva verksamhet på ett ordnat och ansvarsfullt sätt, men också för att motsvara de juridiska krav som ställs och säkerställa att information inte försvinner med tiden

Universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm erbjuder möjligheten att läsa 30-60 poäng Arkivvetenskap. Stockholms universitet erbjuder dessutom möjligheter till ytterligare fördjupningar genom kurser på fil. kand och fil. mag nivå. Vid Mittuniversitetet finns möjligheten att läsa 30-120 poäng Arkiv- och informationsvetenskap Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv 15 hp VT 2021 I kursen från samtliga fakulteter vid Lunds universitet. Varje fakultet sätter samman presentationer som speglar hur respektive fakultet bidrar till att påverka Bokhistoria: Grundkur Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv, är en introduktionskurs som vänder sig till dig som är intresserad av arkivvetenskaplig verksamhet och vill lära dig mer om ämnets terminologi och centrala teoribildning.Kursen behandlar olika typer av arkiv, deras uppgifter och förutsättningar, olika s..

Arkivvetenskap. HT-biblioteken, LUX-biblioteket (Humanist- och teologcentrum) Besöksadress: Helgonavägen 3 Telefon: 046 2226490, HS: 30. Sidansvarig: webbansvarig [at] lub [dot] lu [dot] se. Biblioteken vid Lunds universitet Box 3, 221 00 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel Arkivvetenskap är den akademiska vetenskapen om arkiv.Den behandlar arkivens roll i samhället, tekniker för att bevara analoga och digitala dokument, arkivförteckningar och andra sökhjälpmedel samt service till arkivens användare.Ämnet har tidigare haft karaktär av påbyggnadsämne till historia, men är nu en självständig disciplin med anknytning till informationsvetenska LibGuides: ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi): Referenshanterin

Arkivvetenskap lund. Box 117, 221 00 LUND Telefon 046-222 00 00 (växel) Telefax 046-222 47 20 lu [at] lu [dot] se.Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-321 Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta De ämnen och lärosäten som ingår i utvärderingsprojektet är arkivvetenskap (Mitthögskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet), biblioteks- och informationsvetenskap (högskolan i Borås, Lunds universitet, Umeå uni-versitet, Uppsala universitet och Växjö universitet) bok- och bibliotekshistori ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi) Publicera uppsats Sök i den Lunds universitets studenter har möjlighet att göra sina uppsatser och examensarbeten tillgängliga via LUP Student Papers. Använd ditt Studentkonto för att logga in ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi) Uppslagsverk Sök i den Safir är en omfattande länksamling, utarbetad av UB här i Lund. Den innehåller över tusen kvalitetsbedömda Internetresurser av referenskaraktär, som lexikon, faktasidor, statistik,. ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi): Uppsatser. Startsida; Sök material Toggle Dropdown. Böcker Artiklar och database

Arkivvetenskap Lunds universite

• Arkivvetenskap Ulfsparre mfl, Lund 1995 ISBN 91-44-60731-8 s. 1-30, 78-95, 127-192 • Att ordna och förteckna arkiv* Smedberg Staffan, 2008 58 sidor • Arkivredovisning i Sverige - tradition och utveckling* Smedberg, Staffan ASF 2000:2 • Om den s. k. ursprungsprincipens tillämpning vid ordnande af offentliga arkiv* Hildebrand Emi LIBRIS titelinformation: Arkivvetenskap / Anna Christina Ulfsparre (red.). Arkivvetenskap / Anna Christina Ulfsparre (red.). Ulfsparre, Anna Christina, 1933-2010 (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Ulfsparre, Anna-Christina, 1933-2010 ISBN 914460731

Inriktningarna Arkivvetenskap och Musei-och kulturarvsvetenskap har inte någon distansutbildning utan ges endast på plats i Uppsala. Länkar och dokument. Mer information om utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Skriv ut Vill du kontakta oss? Postadress: Institutionen för ABM Box 62 Institutionen för ABM ger två utbildningsprogram: Masterprogrammet i ABM och Masterprogrammet i digital humaniora. Masterprogrammet i ABM är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som ges med inriktningarna Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap.Du får teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy ABMA11, Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv, 15 högskolepoäng Archival Science: Physical and Digital Archives, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Kulturvetenskaper G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav • •

Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1929-1974. Meddelanden från Lunds universitets historiska museum, new series 1975-1994. Konferenser. PPA-2014. Programme. Information. Scientific Program. Organization. Social Events ABMM31, Arkivvetenskap: Att samla och organisera kunskap, 15 högskolepoäng Archival Science: Collecting and Organising Knowledge, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning ABM: Kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som. Elise Ankersen berättar om masterprogram studierna i ABM med inriktning arkivvetenskap vid Lunds universitet. ABM står för Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Museologi Tobias Lundquist arbetar på Skånes Arkivförbund - Arkivcentrym Syd och berättar om arbetslivet efter att ha studerat masterprogram i ABM med inriktning arkivvetenskap vid Lunds universitet. Giltig fr.o.m.: ht 2012: Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: 2012-05-31: Beslutande organ: Ämnes- och programstyrelsen i historia. Arkivvetenskap A, 30 hp Introduktion till.

Arkivvetenskap, biblioteks- och - Lunds universite

 1. st 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav • •
 2. Ort: Lund Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES
 3. I ämnet arkivvetenskap bedrivs undervisning på grundutbildnings- och masternivå. På masternivån ges vid avdelningen ett program i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi, ABM-mastern, där de tre ämnena samverkar. Vi söker en universitetslektor med forskarutbildning i arkivvetenskap eller annat relevant.
 4. Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) behandlar hur kunskaper och information organiseras, hanteras och förmedlas. Masterprogrammet i ABM med inriktning B&I ger dig allsidiga kunskaper för ett arbete inom detta breda fält
 5. mnesr det f r arkivvetenskap : Utbildning, kompetens och arbete, Studentlitteratur, Lund 2002, s. 9 453 Sj lvst ndigt uppsatsarbete, 15 h gskolepo ng Ekengren, Ann-Marie och Jonas Hinnfors, Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats, Studentlitteratur, Lund 2012, s. 8 134.

Kursen ersätter kursen ABMM22. Arkivvetenskap: Utveckling av verksamhetsbaserat projekt - arkivbildning i teori och praktik Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 3/ ABM i Lund, Lund. 640 gillar. ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur- och forskningsverksamheter Lunds universitet, KTH och Uppsala universitet är bara tre av de universitet och högskolor som delar ut stipendier. De absolut flesta stipendier finns idag att hitta på internet. Vi har samlat några favoriter i en länklista här nedan. Börja där och ta dig sedan vidare in i stipendiedjungeln arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM). Undervisningsspråk: Svenska Lunds universitet. 3/ 4. Prov/moment för kursen ABMM34, Arkivvetenskap: Examensarbete - masterkurs Gäller från V13 1101 Masteruppsats, 30,0 h

Arkivvetenskap: Arkiv som institution, funktion och

 1. Delkurs 3 (1004): Uppsats, 15 hp Ekengren, Ann­Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats, Lund: Studentlitteratur, 2012. 134 s. Manual och anvisningar för uppsatsarbetet som tillgängliggörs i samband med kursens start. Summa: ca 150 sidor
 2. copy and paste the html snippet below into your own page
 3. ABM i Lund, Lund, Sweden. 624 likes. ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur- och forskningsverksamheter
 4. Ämnesråd, Arkivvetenskap. D-nr 4404-2.1.1-2019 DELKURS 1, Teori och metod (1001): Edquist, Samuel, Att spara eller inte spara [Elektronisk resurs] De svenska arkiven och kulturarvet 1970-2010, 1, Institutionen för ABM, Uppsala universitet, Uppsala, 2019 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats, Lund: Studentlitteratur, 2012. 134 s
 5. uter och försök igen. v11..7548.30222.

Masterprogram i ABM Institutionen för kulturvetenskape

 1. Han har också varit universitetslektor i arkivvetenskap vid Lund universitet och föreståndare för det mångvetenskapliga forskningsprogrammet DemocrIT vid Örebro universitet samt ämnessakkunnig vid Kulturdepartementet
 2. ABM i Lund, Lund, Sweden. 629 likes. ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur- och forskningsverksamheter
 3. Studentmedarbetare inom arkivvetenskap Publicerades: 11:e December 2018 Sista ansökningsdagen: 2:e Januari 2019. Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar
 4. A. Regelverket, 6 hp. Böcker Arkivvetenskap.Red. Ulfsparre, Anna-Christina. Lund: Studentlitteratur, 1995. s 3-28, 30-41, 261-277

Startsida - ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och

Arkiv- och informationsvetenska

HT-biblioteken Box 201 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) webbadmin htbibl.lu se. Genvägar. Om webbplatsen och cookies Tillgänglighetsredogörelse. Följ oss i sociala medier. Facebook Smedberg, Staffan, Bevarande och gallring, i Anna Christina Ulfsparre (red.), Arkivvetenskap, Lund: Studentlitteratur, 1995, s. 176-195. Wallot, Jean-Pierre & Normand Fortier, Archival science and oral sources, i The Oral History Reader, ed. Robert Perks and Alistair T (London and New York:. ABM i Lund, Lund, Sweden. 631 likes. ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur- och forskningsverksamheter Vid Institutionen för ABM bedrivs forskning som bygger på samspel av perspektiv från arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, och musei- och kulturarvsvetenskap. Särskilt för forskningen i Uppsala är att den grundas på ett interdisciplinärt intresse i informations- och kunskapsinfrastrukturer, samlingar och samhälleligt minne

Arkivarieyrket - FAI - Föreningen för arkiv och

 1. Lunds universitet Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet..
 2. ABM i Lund, Lund, Sweden. 626 likes. ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur- och forskningsverksamheter
 3. Historiska länkar från Nättidningen Svensk Historia. Dagens datum Den 19 november 1915 avrättades den svenskfödde poeten och fackföreningsmannen Joel Hägglund, alias Joe Hill, för mord i Salt Lake City

Litteraturlista för HI1427 | Arkivvetenskap (60,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HI1427 vid Göteborgs universitet Arkivvetenskap. Lund: Studentlitteratur, s. 3-29. ISBN: 978-91-44-60731-3 (27 s.) Kjölstad, Torbjörn (2005): 7 kapitel om arkiv- och informationsvetenskap Arkiv i Norrland 19. s. 113-138. ISSN: 0280 61 42 (26 s.) Lane, Victoria & Jenni Hill (2011). Where do we come from? What are we? Where are we going? Situating the archive and archivists Tf adjunkt i arkivvetenskap Lunds universitet. aug 2010 - jun 2011 11 månader. Ämnesansvarig för ämnet arkivvetenskap vid masterutbildning inom ABM (deltid vid sidan om min arkivarietjänst). Arkivarie Landsarkivet i Lund. aug 2002 - dec 2003 1 år 5 månader

Kurser och program Lunds universite

Gör: Studerar arkivvetenskap inom ABM vid Lunds universitet. Jobbar ext-ra på helgerna som kvalitetskontrollant på Saba frukt och grönt i Helsingborg. Driver en blogg och. Arkivvetenskap - Fysiska och digitala arkiv, är en introduktionskurs som vänder sig till dig som är intresserad av arkivvetenskaplig verksamhet och vill lära dig mer om ämnets terminologi och centrala teoribildning Här kan du anmäla dig till Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv på Lunds universite

Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv, Lunds universite

Utskrift. Arkivvetenskap: Arkiv som institution, funktion och fenomen ABMM3 KW - arkivvetenskap. KW - förteckningsarbete. KW - dokumentation. KW - föreningsarkiv. KW - folkrörelsearkiv. KW - arkivpedagogik. KW - arkivhandlingar. M3 - Antologi (redaktör) SN - 9789144122441. BT - Enskilda arkiv. PB - Studentlitteratur AB. CY - Lund. ER - Lund University Box 117, 221 00 LUND Telephone. KW - arkivvetenskap. KW - förteckningsarbete. KW - dokumentation. KW - föreningsarkiv. KW - folkrörelsearkiv. KW - arkivpedagogik. KW - arkivhandlingar. M3 - Antologi (redaktör) SN - 9789144122441. BT - Enskilda arkiv. PB - Studentlitteratur AB. CY - Lund. ER - Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon.

Arkivvetenskap Biblioteken vid Lunds universite

Arkivpedagogik, arkivvetenskap, tillgänglighet, förmedling, tillhandahållande, arkiv och lärande . Innehållsförteckning Arkivpedagogik - arkivvetenskap 0 en analys 0 Uppsatsen från Lund ligger inte heller inom mitt intresseområde. Den är en jämförelse mella Du studerar arkivvetenskap, informationsvetenskap eller annan utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora eller systemvetenskap som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska ha läst minst 60 hp och fortfarande studera på Malmö universitet eller Lunds universitet under hela uppdragsperioden Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne i Sverige.Det fokuserar på olika aspekter av informationshantering och på de praktiska och teoretiska ämnesområden som berör bibliotekens verksamhet. Internationellt motsvaras det av biblioteksvetenskap [1].. Detta inkluderar bland annat hur individer och grupper söker och använder information. 2013 flyttade Landsarkivet till nyuppförda kontor och magasin i Arkivcentrum Syd i Lund. Arkivcentrum Syd (ACS), som drivs i samverkan mellan Riksarkivet, Lunds universitet och Region Skåne, är ett stort regionalt arkivcentrum och arbetsplats för närmare 200 personer varav ca 40 är anställda vid Riksarkivet

De äldsta arkivläroböckerna | Lars Gahrn skriverStaten och folk på väg - Nordic Academic Press

Charlotte Hagström är lektor i arkivvetenskap och etnologi vid Lunds universitet. Produkter. Enskilda arkiv. Hagström, C - Ketola, A (red.) Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara arkiv från före.. 1 Även vid grundutbildningen i arkivvetenskap vid Lunds universitet var antalet kvinnor stort: 2008: 18 kvinnor och 9 män; 2009: 11 kvinnor och 10 män; 2010: 11 kvinnor och 5 män (Enligt uppgift från Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 2010-04-22). 2 Enligt uppgift från Ladok, Mittuniversitet, 2010-05-28 Lund: BTJ förlag, 2013 Se bibliotekets söktjänst. Lund, Niels D. Digital formidling af kulturarv : fra samling til sampling København: Multivers, 2009 Se bibliotekets söktjänst. Merritt, Elizabeth How to Forecast the Future of Museums. Curator. The Museum Journal, 2011 Vol. 54, nr 1:25-3

 • Semesterdagar landstinget uppsala.
 • Arsenik i dricksvatten.
 • Death penalty recently.
 • Barone ricasoli 2014.
 • Lediga jobb djuraffär skåne.
 • Unfall b50 burgenland.
 • Xz1 compact prisjakt.
 • Är konflikträdd.
 • Ü30 party neuwied 2017.
 • Byta cykeldäck racer.
 • Studip hbk bs.
 • Witcher 3 hearts of stone endings.
 • Elster zertifikat neu herunterladen.
 • Fakta om myskankor.
 • Portal karlstad.
 • Cookies internet explorer 11.
 • Veranstaltungen wiesbaden heute.
 • India post tracking international package.
 • Golf tsi fsi.
 • Willy björkman längd.
 • Fotograf paderborn.
 • Skyddsrum ritning.
 • Gäddflugor spinn.
 • Hannoveranare färger.
 • Valpkurs skåne.
 • Currykyckling med ris.
 • Året runt 11 svåra krysset.
 • Ud mänskliga rättigheter.
 • Österrike ungern nationalism.
 • Stardew valley kiefernteer.
 • Vad är intrakraniell tryckstegring.
 • New date () javascript format.
 • Karna ivö.
 • Marken a z.
 • Bodybuilding womens.
 • Hiit pass övningar.
 • Typisk spansk frukost.
 • Burak yeter.
 • Swegon casa r5 smart filter.
 • Dansens hus evenemang.
 • Simba movie.